Corporate Health Check

In het kader van de workshop op willen wij je verzoeken de volgende vragen in te vullen voor een van je klanten (op anonieme basis) en de antwoorden aan ons te versturen.

Naam:
Email:
Tel:
Vraag 1: Het aantal debiteurendagen neemt toe in afgelopen jaar.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 2: Het aantal voorraaddagen neemt toe in afgelopen jaar.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 3: Het aantal crediteurendagen neemt toe in afgelopen jaar.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 4: De solvabiliteit in het afgelopen boekjaar ligt boven het branchegemiddelde.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 5: Zijn er ontwikkelingskosten geactiveerd op de balans?
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 6: De (vervangings)investeringen zijn hoger dan de boekhoudkundige afschrijvingen.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 7: Er is sprake van structurele onenigheid binnen het management.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 8: Is er binnen het management voldoende tegenwicht georganiseerd? (counterveiling power)
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 9: Is er sprake van een gedegen governance structuur?
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 10: Het ziekteverzuim is in het afgelopen jaar gemiddeld onder 5% gebleven.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 11: De managementinformatie is goed.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 12: Het aantal klachten van klanten in het afgelopen jaar is toegenomen.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 13: Het bedrijf is in de laatste 2 jaar van bank gewisseld.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 14: De medewerkerstevredenheid is hoog.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 15: De grootste klant draagt meer dan 20% bij aan de omzet.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 16: De onderneming is actief bezig met innovatie.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 17: De boekhouding wordt maandelijks (of per kwartaal) afgesloten.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 18: De onderneming heeft haar bedrijfsprocessen efficiënt en effectief ingericht.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 19: Is er een heldere visie en strategie gedefinieerd?
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 20: Is de visie en strategie gebaseerd op een gedegen analyse?
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 21: Heeft de onderneming een duidelijk onderscheidend vermogen t.o.v. de concurrentie?
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 22: De onderneming anticipeert op mogelijke disruptieve ontwikkelingen in haar sector?
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 23: Is er een duidelijk beeld van de product-markt-combinaties?
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 24: Is er inzicht in de financiële bijdrage van de PMC's?
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 25: Zijn er acties uitgezet om de strategie te realiseren?
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 26: Is de organisatie in staat zich aan te passen aan gewijzigde marktomstandigheden?
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 27: De onderneming voert een actief beleid op het gebied van duurzaamheid.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 28: De omzet in het afgelopen jaar is toegenomen.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 29: De nettowinst in het afgelopen jaar is toegenomen.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 30: In het afgelopen jaar is verlies geleden.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 31: De brutomarge is het afgelopen jaar toegenomen.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 32: De jaarcijfers zijn meer dan een jaar na afsluiting boekjaar gedeponeerd.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 33: De operationele kasstroom is de komende drie jaar voldoende voor investeringen en financiële verplichtingen.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 34: Het bedrijf is van accountant gewisseld in de laatste 2 jaar.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 35: Een goedkeurende verklaring van de accountant ontbreekt.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 36: Er is sprake van uitstel van belastingbetalingen in het afgelopen jaar.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 37: De bancaire kredietlimiet is het afgelopen jaar overschreden.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 38: De boekhoudkundige waarderingsgrondslagen zijn gewijzigd in het afgelopen jaar.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 39: De financiële prognoses zijn niet behaald in het afgelopen jaar.
Ja Nee Weet ik niet
Vraag 40: De Koning Willem I (ondernemers)prijs is gewonnen in afgelopen 2 jaar.
Ja Nee Weet ik niet